Kwas mlekowy (PLA) został pierwotnie zsyntetyzowany z α-hydroksykwasów przez francuskich chemików w 1954 r. Polimer ten jest  bezpiecznie stosowany w resorbowalnych materiałach do szycia, płytkach i śrubach w operacjach ortopedycznych, neurologicznych i twarzoczaszki. PLA tworzy chiralne cząsteczki (cząsteczka wyjściowa i jej odbicie lustrzane nie są identyczne, obiektów chiralnych nie można nałożyć na siebie, są to właściwość dla związków naturalnych) typu poli-L-mlekowego (PLLA), poli-D-mlekowego, poli-D, kwasu L-mlekowego (PDLLA) i mezo-PLA. Tylko PLLA i PDLLA były szeroko badane i dały obiecujące wyniki.

W 1999 roku PLLA do wstrzykiwań został zatwierdzony do użytku w Europie (New-Fill; Biotech Industry SA, Luksemburg). Początkowo produkt zarejestrowany był jako “wypełniający zmarszczki”. W 2004 roku dopuszczono go w Europie do korygowania dużych ubytków objętości u pacjentów cierpiących na lipoatrofię.

3 sierpnia 2004 roku Amerykańska Federacja Leków i Żywności – The United States Food and Drug Administration (FDA)- zaaprobowała preparat Sculptra™ (Dermik Laboratories, Berwyn, PA, USA) do korygowania ubytków objętościowych powstałych jako konsekwencja lipoatrofii twarzy u pacjentów zakażonych wirusem HIV. W 2009 roku dopuszczenie to zostało rozszerzone o zastosowania kosmetyczne/ medycyny estetycznej.


Plastic and Aesthetic Research

Efficacy and safety of poly-D,L-lactic acid microspheres as subdermal fillers in animals

Chuan-Yuan Lin1, Jui-Yu Lin1, Dae-Yeol Yang2, Seong-Ho Lee3, Jeoung-Yong Kim4, Miyeon Kang5  – Published: 25 Jul 2019

Kwas poli-D,L-mlekowy (PDLLA) to syntetyczny, biokompatybilny, biodegradowalny polimer.

W przypadku augmentacji tkanek miękkich, rozmiar i właściwości chemiczne mikrocząsteczki PDLLA są kluczowe dla zdolności tego środka do promowania subklinicznej odpowiedzi zapalnej, która stymuluje odkładanie kolagenu w zewnątrzkomórkowej matrycy.

Wynikające z tego przywrócenie objętości twarzy następuje w kontrolowany, przewidywalny sposób i jest długotrwałe.

Unikalne fizykochemiczne właściwości biostymulujące PDLLA odróżniają go od innych dostępnych metod leczenia i są podstawą wymaganej unikalnej metodyki leczenia dla optymalnych rezultatów.

PDLLA jest obecnie najtrwalszym ze wszystkich zatwierdzonych do użytku, certyfikowanych produktów biodegradowalnych.

Pełna korekta nadal występuje u 80% badanych po 24 miesiącach. PLA (kwas polimlekowy) jest znany jako stymulator kolagenu i oferuje unikalne i skuteczne sposoby radzenia sobie z ubytkami tkankowymi dając naturalny i trwały efekt.

Plastic and Aesthetic Research Efficacy and safety of poly-D,L-lactic acid microspheres as subdermal fillers in animals. Chuan-Yuan Lin1, Jui-Yu Lin1, Dae-Yeol Yang2, Seong-Ho Lee3, Jeoung-Yong Kim4, Miyeon Kang5 – Published: 25 Jul 2019

Iniekcja kawasu polimlekowego wywołuje w tkance podskórnej reakcję biologiczną, podobną, ale o mniejszym odczynie zapalnym do tej, którą widujemy podczas gojenia ran i zakładania szwów chirurgicznych. Następuje tu naturalne przejście od zapalenia ostrego do zapalenia przewlekłego małego stopnia.

 1. Zamierzona reakcja zapalna wokół ciała obcego,
 2. Fibroplazja (rozrost tkanki łącznej włóknistej) w skórze,
 3. Kolagenogeneza pobudzona przez uwolnione do tkanek mleczany oraz powolna degradacja mikrocząsteczek PDLLA to te czynniki, które w różnym stopniu składają się na długotrwały efekt kliniczny utrzymujący się po zabiegu.

Odpowiedź zapalna na ciało obce, prowadzi do otorbienia mikrocząstek, a następnie fibroplazja i wynikłe odkładanie kolagenu typu I w przestrzeni zewnątrzkomórkowej.

Etapy:

 1. Odpowiedź tkanek na PDLLA od ostrego stanu zapalnego do  słabnącej odpowiedzi zapalnej. 
 2. Adsorpcja białek występuje bezpośrednio po wstrzyknięciu, po którym następuje infiltracja przez neutrofile, a następnie makrofagi.
 3. Degradacja PDLLA, i akumulacja kolagenu w czasie.
 4. Po 6 miesiącach liczba makrofagów i  fibrocytów maleje (Fibrocyt – komórka tkanki łącznej występująca jako zredukowana forma fibroblastu o mniejszej sprawności metabolicznej – komórka starcza , zużyta)
 5. Produkcja kolagenu nadal rośnie , a stan zapalny wraca do poziomu wyjściowego

Cząsteczki LENISNA  są wystarczająco duże, aby uniknąć fagocytozy poprzez makrofagi w skórze, lub też przeniknąć przez ścianki naczyń włosowatych, lecz jednocześnie są wystarczająco małe, aby mogły zostać z łatwością wstrzyknięte za pomocą igły bez jej zatykania.  Nie powodują powstawania grudek pod skórą z uwagi na swój okrągły i porowaty kształt.

Wypełniacze do wstrzykiwań oferują proste i minimalnie inwazyjne techniki zwiększania objętości tkanki. Idealne materiały do ​​takich zabiegów muszą być łatwe do wstrzyknięć, niemigrujące, stabilne pod względem objętości, biodegradowalne i biokompatybilne. Obecnie w rutynowej praktyce klinicznej ze wskazań kosmetycznych i medycznych stosuje się wiele rodzajów wypełniaczy tkankowych. Te wypełniacze tkankowe można podzielić na tymczasowe, półtrwałe lub stałe, w zależności od czasu trwania wstrzyknięcia produktu do tkanek. Wypełniacze te są również klasyfikowane według ich składu, a badano: kolagen (bydlęcy, świński i ludzki), kwas hialuronowy (HA), kwas polimlekowy PLA, hydroksyloapatyt wapnia (CaHA), polimetakrylan metylu, poliakryloamid i autologiczne komórki tłuszczowe. Wśród tych wypełniaczy, CaHA i PLA (kwas polimlekowy) są znane jako stymulatory kolagenu i oferują unikalne i skuteczne sposoby radzenia sobie z ubytkami tkankowymi dając naturalny i trwały efekt.

Plastic and Aesthetic Research

Efficacy and safety of poly-D,L-lactic acid microspheres as subdermal fillers in animals

Chuan-Yuan Lin1, Jui-Yu Lin1, Dae-Yeol Yang2, Seong-Ho Lee3, Jeoung-Yong Kim4, Miyeon Kang5  – Published: 25 Jul 2019

Zabieg należy powtórzyć  2/3 razy w odstępach od 6 do 8 tygodni. Trwałość zabiegu od ostatniej wizyty przekracza 24 miesiące.

Można znaleźć w literaturze  opisy korzystnego działania kawasu polimlekowego  u pacjentów nawet przez 40 miesięcy. Odsetek zadowolonych pacjentów przewyższa 90%.

Cząsteczki kwasu poli L mlekowego mają strukturę potłuczonego szkła, a mikrocząstki kwasu poli D,L mlekowego są okrągłe, porowate o strukturze siateczkowatej. Ta wyjątkowa budowa cząsteczek umożliwia połączenie się z nieusieciowanym kwasem hialuronowym co czyni ten preparat wyjątkowym.

 • Patent : No. 10-1481441 Manufacturing method of polymeric microparticles having network structure – Metoda wytwarzania mikrocząstek polimerowych o strukturze sieciowej
 • Patent : No. 10-1725279 A process for the preparation of polylactic acid microparticles by a spray method –

  Proces otrzymywania mikrocząstek kwasu polimlekowego metodą natryskową – kształt kulisty , porowaty